Om Fastighetsakademin

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola som utbildar nya medarbetare till fastighetsbranschen. Vi har sedan starten 2001 utbildat över 1 000 nya medarbetare som idag är verksamma på alla nivåer och olika delar i branschen. Många av våra tidigare studenter hittar du på ledande poster i hela landet.

Idag ägs Fastighetsakademin av fastighetsbranschen i Göteborg via en ideell, icke vinstdrivande förening. Syftet är säkra upp den egna kompetensförsörjningen och säkerställa en högkvalitativ utbildning.

Som student på Fastighetsakademin har du hela fastighetsbranschen bakom dig, du kan känna dig trygg att du får den bästa utbildningen, att du får en bra LIA-plats, att du får intressanta gästföreläsningar med aktuellt innehåll och givetvis att du får den kunskap med dig som gör att du får jobb efter din utbildning. Vår utbildning ger dig de bästa förutsättningar du kan få.

Läs mer om den ideella föreningen FABUR, som äger Fastighetsakademin, på fabur.se.

Så här säger våra studenter om oss.

Om fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen är en bransch som genomgår stora och positiva förändringar, det sker en teknikutveckling samtidigt som många företag blir mer och mer kundorienterade. Detta leder till att arbetsuppgifter och ansvarsområden förändras och utvecklas för alla grupper och yrkesroller oavsett om du arbetar som fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, fastighetstekniker eller fastighetsvärd. Idag krävs genuina kunskaper inom många olika områden. Höga energikostnader och miljöfokus gör att kraven på medarbetarnas tekniska kompetens ökar, samtidigt som hyresgästen blir mer krävande och vill ha god service och en bra miljö.

Välkommen till en ny spännande värld!

Se klipp om branschens yrkesroller på YouTube.