Fastighetsförvaltareutbildning kvällstid

Fastighetsförvaltareutbildning kvällstid

Boka in dig på vår uppskattade kvällsutbildning. Den startar 13 september.

Läs mer

Projektledning för fastighetsbranschen

Projektledning för fastighetsbranschen

Det är stor efterfråga på personer som kan leda projekt. Det blir lättare för dig om du undviker de vanligaste misstagen. Boka din plats idag.

Läs mer

Validering av yrkesroller

Validering av yrkesroller

FAVAL, ett system för validering av fastighetsbranschens yrkesroller, sjösattes i juni 2015. Fastighetsakademin är västra Sveriges enda ackrediterade testcenter.

Läs mer