Fastighetsingenjör

Framtiden är här! Och fastigheter måste anpassas till nya villkor och förutsättningar. Det går inte ha hus som drar en massa energi och andra resurser i onödan, när det finns nya tekniska lösningar. Det finns många klimartsmarta sätt att få ner energianvändningen i våra fastigheter, samtidigt som också inomhusklimat och -miljö  blir bättre.

Att vara den som ansvarar för att bevaka den tekniska utvecklingen, alla innovationer, hur marknaden inom energisektorn utvecklar sig, det är och kommer att vara ett av de viktigaste arbetena i fastighetsbranschen. Att ha ansvaret för att det egna företaget alltid ligger i framkant av utvecklingen. Att sedan kunna göra upphandlingar på ett effektivt och lönsamt sätt gör den tekniske förvaltaren till en nyckelperson i förvaltningsföretaget.

Varför inte vara med och styra fastighetsbranschen in i hållbar klimatutveckling! Skaffa en utbildning som gör att du har den mest efterfrågade kunskapen i framtiden!

Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsingenjören har huvudansvaret för att optimera fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system och att hyresgästerna får en bra service. Det innebär att utveckla drift- och underhållverksamheten och ett tydligt kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingar som berör fastighetssystemen. Arbetet innebär ibland en ledarroll med personalansvar.

Fastighetsingenjörer arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar och hur verksamheten organiseras.

Så här säger våra studenter om oss.


Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som:

 • fastighetsingenjör
 • teknisk förvaltare
 • driftingenjör
 • energiansvarig
 • vvs-ingenjör
 • energirådgivare
 • energistrateg
 • driftchef
 • fastighetsförvaltare
 • etc.


Utbildningen

Programmet till fastighetsingenjör omfattar 400 Yh-poäng, vilket motsvarar 2 års heltidsstudier och leder fram till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som fastighetsingenjör.

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge kompetens för att arbeta som fastighetsingenjör med arbetsuppgifter inom drift, underhåll och service för fastighetssektorn. Utbildningen ska ge både en grund men även ett djup för att klara de komplexa arbetsuppgifter som förekommer då arbete ska utföras inom service, drift och underhåll på ett fastighetsbestånd.

Utbildningsinnehållet samt den kompetens som tillförs genom LIA kommer att ge de studerande ett försprång och en hög anställningsbarhet. Företagen kommer att snabbare integrera medarbetarna i sina processer utan allt för långa ”startsträckor” av intern upplärning, vilket är väl så viktigt då strukturen är sådan att tid och resurser oftast inte finns.

Utbildningen syftar till att utbilda fastighetsingenjörer med kunskaper inom byggnadsvetenskap, installations­teknik, ekonomi, investeringskalkylering, juridik, upphandling, elbehörighet BB1, energioptimering och kommunikation.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper och färdigheter beträffande:
 • sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion och energipåverkan
 • att installera, driftsätta, styra och utveckla olika tekniska system
 • långsiktig, effektivt och resurssnålt utnyttjande av fastigheterna i ett miljöperspektiv
 • projektledning, projektsamordning och projektekonomi
 • att leda, fördela, delegera arbetsuppgifter
 • fastighetsekonomi, former för anbud, anbudskalkylering och upphandling
 • att ta fram beslutsunderlag inför investeringar och se möjligheter i tekniska lösningar
 • arbetsmiljö, säkerhet och miljöfrågor
 • att bygga långsiktiga relationer med hög grad av kundnytta, service och affärsetik
 • lagar, förordningar, behörighetsregler och regelverk.

Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll

Utbildningen till fastighetsingenjör är en tvärvetenskaplig utbildning omfattande fyra terminers heltidsstudier.

Ett mycket viktigt utbildningsmoment är LIA som har till syfte att tydliggöra yrkesprofilen och ge studenten goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär att både praktiska och teoretiska kunskaper inhämtas ute på en arbetsplats.


Kurser som ingår i utbildningen till fastighetsingenjör:

Fastighetsföretagande – 30 Yh-poäng
Projektledning – 20 Yh-poäng
Kommunikation – 10 Yh-poäng
Underhållsplanering – 15 Yh-poäng

Elsäkerhet – 10 Yh-poäng
Byggnadsteknik och -fysik – 30 Yh-poäng
Installationsteknik – 35 Yh-poäng
Kyl- och värmepumpstekik – 15 Yh-poäng
Styr- och reglerteknik – 20 Yh-poäng
Energioptimering och -effektivisering – 20 Yh-poäng

Företagsekonomi – 15 Yh-poäng
Investeringskalkylering – 20 Yh-poäng

Juridik – 20 Yh-poäng
Upphandling och entreprenadjuridik – 25 Yh-poäng

LIA 1 – Fastighetsföretagande – 30 Yh-poäng
LIA 2 – Teknik – 40 Yh-poäng
LIA 3 – Drift och underhåll – 30 Yh-poäng

Examensarbete – 15 Yh-poäng


Vad krävs för att vara behörig att söka denna utbildning?

Läs mer om behörighet här.

Vill du ha mer information?

Skicka ett ebrev till info@fastighetsakademin.se eller ring 031-734 11 60.