Skolans ledning
Skolans högsta beslutande organ är ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av flera personer, alla med ledande befattningar, inom fastighetsbranschen, representanter från skolväsendet och studeranderepresentanter från respektive utbildning samt personal från skolan.

Ledningsgruppens huvudsakliga uppgift och ansvar är bl.a. att kvalitetssäkra skolans utbildningar. I övrigt garantera att skolans verksamhet uppfyller myndigheten för yrkeshögskolans förordning och föreskrifter, men också att över tid anpassa innehållet i respektive kurs så branschens och myndigheten för yrkeshögskolans krav och förväntningar tillgodoses.

Genom återkommande studeranderådsmöten med skolans personal, säkerställs att de studerandes synpunkter och förslag avseende främst studiemotiverande aktiviteter och åtgärder kommer till uttryck. I övrigt har skolan personal avseende administration, LIA och handledning samt en rektor.

 

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se