LIAPRAKTIK – Lärande i arbete

Samtliga utbildningsinriktningar; Fastighets- och energitekniker, Teknisk förvaltare, Fastighetsförvaltare, Fastighetsingenjör innehåller flera obligatoriska LIA-kurser, Lärande I Arbete, som de studerande, genomför på ett fastighetsföretag eller motsvarande. LIA-kurserna utgör de praktiska momenten i utbildningarna och LIA-kursernas längd varierar, beroende på inriktning, mellan 6 och 9 veckor.

Genomsnittsåldern på våra studerande är drygt 30 år, varför flertalet, tidigare varit verksamma inom en mängd olika branscher, inte sällan fastighetsbranschen. De studerande utgör därför, med de teoretiska kurserna som grund, i allmänhet ett betydande bidrag till LIA-företagets kompetens och utveckling, samt inte minst utgör ett utmärkt tillfälle inför rekryteringsbehov. Tillsammans säkerställer vi kompetensen inom branschen.

Vi genomför kostnadsfria LIA-handledarkurser löpande under hela året, så att ni känner er förberedda inför LIA. Välkommen till en utbildning om hur ni kan stärka och öka attraktiviteten till ert företag, samt inte minst hur LIA-kurser genomförs på ett för både ditt företag och studerande meningsfullt och utvecklande sätt.

Här finner du allt du behöver veta om LIA

Vill Ni bli ett LIA-företag? Mejla oss så berättar vi mer om LIA
Du kan även nå oss per telefon genom att kontakta Anna-Stina, kursansvarig LIA, 0733-48 48 65

Intresserad av LIA-praktikant från en specifik klass? Mejla oss

VT 2021

Fastighetsförvaltare termin 4 av 5, v 16-23 2021 Mejla angående Fastighetsförvaltare
Teknisk förvaltare termin 4 av 5, v 17-24 2021 Mejla angående Teknisk förvaltare
Fastighets- och energitekniker termin 2 av 3, v 18-24 2021 Mejla angående Fastighets- och energitekniker
Fastighetsingenjör termin 2 av 4, v 18-23 2021Mejla angående Fastighetsingenjör
Fastighetsingenjör termin 4 av 4, v 18-23 2021 Mejla angående Fastighetsingenjör

  HT 2021
   
   Fastighetsförvaltare termin 5 av 5, v 33-41 2021 Mejla angående Fastighetsförvaltare
   Fastighetsförvaltare termin 3 av 5, v 43-50 2021 Mejla angående Fastighetsförvaltare
   Teknisk förvaltare termin 5 av 5, v 43-51 2021 Mejla angående Teknisk förvaltare
   Teknisk förvaltare termin 3 av 5, v 43-50 2021 Mejla angående Teknisk förvaltare
   Fastighets- och energitekniker termin 3 av 3, v 44-51 2021 Mejla angående Fastighets- och energitekniker
   Fastighetsingenjör termin 3 av 4, v 36-43 2021Mejla angående Fastighetsingenjör

Fastighetsakademin AB | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se