LIA – Lärande i arbete

Samtliga utbildningsinriktningar, Fastighetstekniker, -ingenjör och -förvaltare innehåller flera obligatoriska LIA-kurser, Lärande I Arbete, som de studerande, genomför på ett fastighetsföretag eller motsvarande. LIA-kurserna utgör de praktiska momenten i utbildningarna och LIA-kursernas längd varierar, beroende på inriktning, mellan 6 och 9 veckor.

Genomsnittsåldern på våra studerande är drygt 30 år, varför flertalet, tidigare varit verksamma inom en mängd olika branscher, inte sällan fastighetsbranschen. De studerande utgör därför, med de teoretiska kurserna som grund, i allmänhet ett betydande bidrag till LIA-företagets kompetens och utveckling, samt inte minst utgör ett utmärkt tillfälle inför rekryteringsbehov.

Vi genomför LIA-handledarkurser löpande under hela året. Välkommen till kostnadsfri utbildning om hur ni kan stärka och öka attraktiviteten till ert företag, samt inte minst hur LIA-kurser genomförs på ett för både ditt företag och studerande meningsfullt och utvecklande sätt.

 Vill Du bli ett LIA-företag? Vänligen Kontakta oss!

När gör studenterna LIA?

Se följande PDF-dokument: LIA-perioder 2019

Blankett för handledare

Se följande PDF-dokument: Överenskommelse om LIA-plats

Fastighetsakademin AB | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se