Investeringskalkylering

Kursen investeringskalkylering bygger på kursen företagsekonomi och är en kurs som ger dig kunskaper om och förståelse för samband mellan kostnader, intäkter och avkastningskrav samt hur investeringar påverkar balansräkningen. Du får kunskaper som ska leder till att du självständigt kan bedöma huruvida en investering är lönsam enligt givna förutsättningar och att du därmed kunna rangordna olika investeringsalternativ.

Utbildningsinformation

Investeringskalkylering:

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se