Rektor
Ingemo Ilander
0709-54 77 57

Kursansvarig
Dennis Hultman
0705-45 90 88

Administratör/Kommunikatör
Katarina Grönbäck
0709-545982

Vill du maila till någon av våra medarbetare? förnamn.efternamn@fastighetsakademin.se

Fastighetsakademin

J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda

031 - 734 11 60