Frågor & Svar

Vi uppdaterar löpande databasen med nya frågor och svar.
Om du ej kan finna den informationen du söker, vänligast
maila din fråga till info [at] fastighetsakademin.se.

 • Var genomförs utbildningarna?

  De teoretiska kurserna genomförs främst i skolans lokaler och de praktiska kurserna (LIA) i fastighetsföretag eller motsvarande, verksamma i fastighetsbranschen, som studerande själv bestämmer, vilket, för flera studerande, innebär att de kan genomföras på hemorten.

 • Är utbildningarna CSN-berättigade?

  Ja, både vad avser studiebidrag och studielån.

 • Är utbildningarna heltidsstudier?

  Ja, definitivt.

 • Går det att läsa utbildningen på distans?

  Nej, det inte möjligt.

 • Är det lektioner/föreläsningar varje dag?

  Som lägst är det föreläsningar 18 timmar per vecka, i allmänhet jämt fördelat över veckan. Övriga 22 timmar per vecka genomförs, med lärarhandledning, olika typer av betygsgrundande grupparbete och enskilda arbetsuppgifter. Kvällslektioner förekommer.

 • Vad innebär LIA?

  LIA, lärande i arbete är de praktiskt inriktade kurserna, motsvarande ca 25 % av utbildningarna. LIA-kurserna genomförs i främst fastighetsföretag och innebär att teoretiskt förvärvade kunskaper ska omsättas och tillämpas i praktiken. Utbildningarna innehåller flera LIA-perioder som varierar i längd mellan 6 och 9 veckor.

 • Hjälper skolan till med LIA?

  I det fall då den studerande inte ordnar LIA-plats själv hjälper skolan till med detta, genom ett omfattande kontaktnät inom fastighetsbranschen.

 • Är jag behörig?

  För att vara behörig till att söka till Yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. För särskilda behörighetskrav se respektive utbildning.

 • Vilka förkunskaper krävs?

  Se respektive utbildning.

 • Hur sker urvalsprocessen?

  Urvalsprocessen sker, dels med skriftligt prov i svenska där läsförståelse och meningskomplettering mäts och dels med skriftligt prov i matematik, där främst problemlösning mäts.

 • Kan man läsa enstaka kurser?

  Ja, det är möjligt inom ramen för ordinarie schema.

 • Hur ansöker jag?

  Under varje utbildning finns instruktioner hur du ansöker, där också behörighetskrav och annan relevant information finns tillgänglig.

 • Vad är en Yh-utbildning?

  Yh-utbildningar är yrkesanpassade yrkeshögskoleutbildningar under statlig tillsyn genom Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag är att bidra till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid Utmärkande för Yh-utbildningar är kombinationen av teori med praktiskt lärande på ett företag.

 • Är jag försäkrad?

  Ja, studeranden är försäkrade genom Myndigheten för yrkeshögskolans försorg.

 • Vem står bakom skolan?

  Skolan ägs och drivs, utan vinstintresse, av fastighetsbranschen, i syfte att säkerställa rekrytering och kompetensutveckling av nya medarbetare till branschen.

 • Vad kostar utbildningen?

  Utbildningen som är kostnadsfri för studerande, finansieras av främst av Myndigheten för yrkeshögskolan samt, till delar, av Fastighetsbranschen, främst genom att fastighetsbranschen tillhandahåller föreläsare, verksamma inom de områden respektive kurs behandlar. Enda kostnaden är kurslitteraturen och massor av nerlagd studietid.

 • Varför ska jag läsa på Fastighetsakademin?

  Det finns flera skäl, bl.a. därför att skolan drivs utan vinstintresse och ägs direkt av fastighetsbranschen.

  Vidare besitter skolans lärare, flertalet från fastighetsbranschen, goda teoretiska kunskaper, gedigna praktiska erfarenheter, samt utpräglad pedagogisk förmåga.

  Fastighetsbranschen är mycket engagerad och delaktig i skolans utveckling, samt utformar utbildningarnas innehåll. Därtill består skolans ledningsgrupp av näringslivsrepresentanter från ledande befattningshavare inom fastighetsbranschen.

  Vidare tillhandahåller och utvecklar skolan egen kurslitteratur och utbildningarna är helt anpassade efter fastighetsbranschens krav och behov.

  Fastighetsakademin är en riktigt skola, som ställer krav och har förväntningar på att du kommer att göra ditt absolut bästa avseende dina studier på skolan.

  Därtill välkomnar vi varmt alla ambitiösa sökanden och bistår med hjälp och stöd för att tillsammans utveckla individen.

  Ännu ett otroligt bra skäl är att alla examinerade studerande erhåller arbete inom fastighetsbranschen eller motsvarande.

  Kom ihåg - som student på Fastighetsakademin välkomnar fastighetsbranschen dig!

 • Vilka yrken leder utbildningarna till?

  I fastighetsbranschen finns flera olika yrkesroller med olika benämningar.

  Fastighets- och energiprogrammet leder, utöver till Fastighetstekniker, även fram till motsvarande Energitekniker, Drifttekniker, Fastighetsansvarig, Huschef och Fastighetsvärd. Även andra benämningar förekommer.

  Fastighetsingenjörprogrammet leder, utöver till Fastighetsingenjör, även fram till motsvarande Energispecialist, Projektledare, Driftschef, Underhållschef, Teknisk Förvaltare, Teknisk chef, Energiingenjör, Driftingenjör och VVS-ingenjör. Även andra benämningar förekommer.

  Tekniska förvaltarprogrammet leder, utöver till Teknisk förvaltare, även fram till motsvarande Projektledare, Driftschef, Underhållschef, Teknisk Förvaltare, Teknisk chef, Energiingenjör, Driftingenjör, Byggledare, Fastighetschef, Förvaltningschef och VVS-ingenjör. Även andra benämningar förekommer.

  Fastighetsförvaltarprogrammet leder, utöver till Fastighetsförvaltare, även fram till motsvarande Kontraktsförvaltare, Relationsförvaltare, Fastighetsansvarig, Huschef, Teknisk Förvaltare, Byggledare, Fastighetschef eller Förvaltningschef, Områdeschef, Distriktschef, Ekonomisk Förvaltare och Kommersiell Förvaltare. Även andra benämningar förekommer.

 • När börjar utbildningarna?

  Samtliga utbildningar börjar måndagen den 23 augusti 2021
  kl. 09.00.

 • Hur kan jag förbereda mig inför utbildningen/antagningsproven?

  Vi har antagningsprov i matematik och svenska. Vi rekommenderar att du förbereder dig inför antagningsprovet i matematik genom att ladda ner vårt kompendium via denna länk (3mb pdf). Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

 • Hur ser ert dagliga föreläsningsschema ut?

  Vi håller minst 18 timmars lärarledda föreläsningar per vecka fördelade som följande, måndag-fredag:
  Tidsschema 1: 08:45-11:45 [ lunch ] 12:45-15:45
  Tidsschema 2: 09:00-12:00 [ lunch ] 13:00-16:00
  Tidsschema 3: 09:15-12:15 [ lunch ] 13:15-16:15

Fastighetsakademin | 031 – 734 11 60 | J A Wettergrens gata 14 – 421 30 Västra Frölunda | info@fastighetsakademin.se

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se