Övrig information

Bra att veta om studier på Fastighetsakademin

Här har vi samlat sådant som du kan ha nytta av inför dina studier hos oss på Fastighetsakademin.

Här kan du också hitta ett kompendium för repetition av matematik. För att lyckas med studierna inom ekonomi och teknik bör du behärska den grundläggande matematiken och det är en god idé att hämta ner kompendiet och förbereda dig inför studierna.

Studier

Heltidsstudier

Studier på Fastighetsakademin är heltidsstudier varav 18–20 timmar per vecka är lärarledd verksamhet och resterande tid är självstudier, hemuppgifter, laborationer och grupparbeten.

Distansundervisning

Kurserna i våra Yh-program är uppbyggda på föreläsningar och det förekommer praktiska laborationer. Det förekommer också många grupparbeten. Därför är våra Yh-utbildningsprogram inte lämpliga att läsa på distans.

Kostnader

Yh-utbildningarna på Fastighetsakademin är avgiftsfria, det vill säga skolan tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får du själv betala för litteratur och annat studiematerial.

Studiestöd

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN. Kontakta närmaste CSN-kontor eller gå in på www.csn.se för mer information.

LIA

LIA – Lärande I Arbete kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. De utbildningar som startar hösten 2016 innehåller tre LIA-kurser vardera.

Fördelarna med LIA är flera. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som i många fall leder till jobb direkt.

Att hitta en LIA-plats

Du har ett ansvar att vara aktiv i LIA-processen, vilket betyder att du ska göra ditt yttersta för att skaffa en LIA-plats. Att själv söka en LIA-plats innebär en möjlighet att träna dig inför framtida jobbsökande, att få en god uppfattning om branschen, samt en ökad chans till en lyckad LIA-plats. Fastighetsakademin hjälper dig såklart på vägen och har alltid sista hands-ansvaret för att se till att du har en LIA-plats.

Examen

Betyg och examination

Den skolförlagda delen betygssätts utifrån genomförda arbetsuppgifter samt tentamen med betygen icke godkänd, godkänd, och väl godkänd. Varje LIA-kurs bedöms och betygssätts av berörda handledare på ditt LIA-företag i samråd med lärarlaget. Även här är betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd.

Examen

Efter utbildningen utfärdas ett examensbevis om den studerande genomgått samtliga kurser med betyget minst godkänt.

Studerande som ej genomgått samtliga kurser med betyget minst godkänt erhåller istället ett utbildningsbevis motsvarande genomgångna godkända avsnitt.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning, validering

Beslut om tillgodoräknande av kurs från annan utbildning fattas av ledningsgruppen i samråd med utbildningsledaren, som i sin tur varit i samråd med kursansvarig för respektive kurs. Endast eftergymnasiala studier inom universitet och högskola samt yrkeserfarenhet är föremål för validering.

Efter examen

Utsikten att få jobb efter avslutad utbildning är mycket ljusa enligt bedömningar av de branschföretag som står bakom utbildningen. Denna uppfattning grundas framförallt på representanternas kunskap och erfarenhet från det egna företaget och från kontinuerliga samtal med kollegor inom branschen. Vid rekrytering av en ny medarbetare har en person som genomgått utbildning på Fastighetsakademin den kunskapsbakgrund som efterfrågas.

Genom LIA-perioderna i utbildningen har du även möjlighet att i praktiskt handlande bekräfta din kompetens och öka förutsättningarna för att få ett arbete.

Åldersfördelningen inom aktuella yrkesgrupper är dessutom sådan att pensionsavgångarna kommer vara många de närmaste 10 till 15 åren vilket ytterligare förstärker den ljusa arbetsmarknadssituationen för den som genomgått utbildningen.