Behörighet

För att vara behörig till våra utbildningar ska du ha en examen eller slutbetyg från gymnasieskolan. För fastighetsingenjörsutbildningen ska du också ha matematik 2 (B).

Om du har kunskaperna men inte har dokument som styrker det kan du bli behörig genom att klara tester hos oss.

Vi har också möjlighet att ta in ett fåtal personer utan formell behörighet som kan påvisa att de p.g.a. andra omständigheter är lämpliga för yrket.