YH-utbildning

Grundutbildning är Fastighetsakademins kärnverksamhet och huvudspår. Vi har genom åren byggt upp en kompetens som vi själva och andra tycker står sig mycket bra i sammanhanget. Det är Fastighetsakademins främsta mål att fortsättningsvis kunna erbjuda grundutbildningar mot fastighets- och energisektorn om 1–3 års längd.

Sedan myndighetsbeslut per den 17 januari 2011 är Fastighetsakademin godkänd för utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan.

Alla våra utbildningar står under statlig tillsyn via Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar medel för utbildningarna och ger utbildningsarrangören rätt att utfärda yrkeshögskoleexamen. Läs mer på www.myh.se.

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik – många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Teori + Praktik = Jobb

Merparten av Yh-utbildningarna innehåller praktik där man som student får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.

Fastighetsbranschen erbjuder

  • Yrkeshögskoleexamen – Fastighetstekniker – 300 Yh-poäng – 1,5 års studier
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – Fastighetsingenjör – 400 Yh-poäng – 2 års studier

Fastighetsbranschen har precis inlett en av de största arbetsväxlingarna i modern historia. Det innebär att nästan 50 % av alla medarbetare pensioneras inom en snar framtid. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är därför mycket stor varvid möjligheterna till en fantastisk framtid i fastighetsbranschen är mycket gynnsamma. Välkommen att bli en del av denna framtid.

Faktablad om yrkeshögskoleutbildning (pdf)
Faktablad om pensionsavgångar (pdf)