Ledningsgrupp för Yh-utbildningar

Fastighetsakademin strävar efter att tillgodose fastighetsbranschens behov av arbetskraft. Våra Yh-utbildningar kvalitetssäkras av en ledningsgrupp med medlemmar från branschen. Ledningsgruppen säkerställer att våra utbildningar är uppdaterade och borgar för kvalité.

Majoriteten av medlemmarna i ledningsgruppen kommer från näringslivet. Det finns representanter från det offentliga skolväsendet, bl.a. högskolan, för att bidra med sina specialistkompetenser. De studerande har minst en representant med, ofta flera.

Ledningsgruppen diskuterar och tar ställning till alla frågor som rör utbildningens inriktning och genomförande. Deras engagemang sträcker sig från det att Yh-utbildningen planeras och fram till examen.

Följande företag och organisationer är ledamöter i våra ledningsgrupper:

Akademiska Hus
Ale Kommun
Bostadsbolaget
Canmera Comfort
COOR
Fastighetsanställdas förbund
HSB Göteborg
Högskolan i Halmstad
Lindholmen Tekniska Gymnasium
Primär Fastighetsförvaltning
Skandia Fastigheter