LIA-företag

Vi utbildar yrkeskunniga och självgående studenter inom flera olika branscher.

Fem skäl till att vara LIA-företag:

  1. Företaget får en målmedveten och motiverad resurs.
  2. Den studerande kan hjälpa till med konkreta arbetsuppgifter i skarpa projekt.
  3. Den studerande har aktuell kunskap och kort startsträcka.
  4. Företaget får möjlighet att lära känna den studerande under en längre tid och se om hon/han fyller det anställningsbehov företaget har.
  5. Fastighetsakademin kan sköta matchningsprocessen – LIA-företaget träffar bara de kandidater som matchar kravprofilen.