Företag

Möjlighet att påverka utbildningar utifrån era behov

Fastighetsakademin strävar efter att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft.

En ledningsgrupp med representanter från näringslivet säkerställer att innehållet i utbildningarna motsvarar de aktuella behoven i branschen och att utbildningarna genomförs på bästa sätt. Genom att delta i ledningsgruppen kan ert företag vara med och påverka utbildningarna utifrån ert behov av kompetens. Vi är även intresserade av konsulter från branschen som utbildare i våra klasser.

En tredjedel av varje yrkeshögskoleutbildning är förlagd till en arbetsplats (Lärande i arbete – LIA). Våra studenter är en värdefull resurs för företaget samtidigt som praktiken ger dem en inblick i näringslivet. Många av företagen som tagit emot våra studenter på LIA-praktik har varit så nöjda att de erbjudit dem anställning efter utbildningen.

Vill du ta emot en praktikant eller vara samarbetspartner?

Att vara samarbetspartner kan vara att delta i ledningsgruppsarbetet, erbjuda LIA-platser eller att förse utbildningen med kompetenta utbildare.

Om du är intresserad av att samarbeta kring lärare/utbildare, kring praktikplatser, vara med i ledningsgruppen, vänligen kontakta Ingemo Ilander: tel. 0709-54 77 57, ingemo.ilander@fastighetsakademin.se.